2Zařízení smí obsluhovat jen pov.prac 105x37mm samolepka