Pro vyhledávání je nutné zadat minimálně 3 znaky

Zákaznická podpora
+420 465 620 973, prodej@celar.cz
Po-Pá 7:30 - 17:00, So 8:00 - 11:00 hod.

Nákupní košík je prázdný

Obchodní podmínky

CELAR CZ s.r.o. se sídlem Družstevní 146, 561 51 Letohrad,

IČO: 212 85 489
DIČ: CZ21285489
zapsaná:  v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 52519
 

Objednávka a uzavření kupní smlouvy:

 1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.celar.cz jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí.
 2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.
 3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí.
 4. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.
 5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po zaplacení kupní ceny.
 6. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky, dává kupující prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

 

Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží):

 1. Kupující má právo podle §1837 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy do 14ti dnů od převzetí zboží. Chce-li tak kupující učinit, musí zaslat zboží zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání) neponičené, bez známek užívání nebo opotřebení v originálním neporušeném obalu a s kompletním obsahem (s návodem, záručním listem a kompletním příslušenstvím). Po obdržení vráceného zboží, prodávající obratem kupujícímu vrátí zpět odpovídající částku převodem na účet.


Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího:

 1. Odstoupení od smlouvy bez udání důvodu (§ 1837 občanského zákoníku) - je-li kupující spotřebitel a byla-li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění. Tuto skutečnost je povinen kupující sdělit vhodným způsobem, nejlépe e-mailem nebo písemně prodávajícímu, kde by měl uvést i způsob vrácení uhrazené ceny. Tuto cenu se prodávající zavazuje vrátit do 30 dnů od doručení odstoupení od smlouvy, předpokladem je však doručení zboží, které bylo předmětem smlouvy. Vrácené zboží musí být kompletní včetně veškerého příslušenství, nepoškozené, bez známek opotřebení a v originálním nepoškozeném obalu.

Náklady na dopravu zboží hradí kupující. Zboží zaslané na dobírku prodávající nepřevezme.

Zboží označené štítkem ZAKÁZKA nelze vrátit, jedná se o zboží, které bylo vyrobeno nebo upraveno přímo pro konkrétní osobu nebo osoby.

 

Práva a povinnosti prodávajícího:

 1. Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku a odeslat objednané zboží v co nejkratším možném termínu a dodat jej na adresu kupujícího. V případě, že zboží nelze dodat vzhledem k jeho momentální nedostupnosti na trhu, je prodávající povinen o tomto neprodleně informovat kupujícího. V tomto případě a v případě, že prodávající nevyřídí objednávku v dohodnutém termínu od obdržení objednávky, může kupující objednávku zrušit.
 2. Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné (viz.Ochrana osobních údajů).
 3. Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to kupující písemně požádá.
 4. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
 5. Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění.
 6. Prodávající má povinnost potvrdit obdržení objednávky kupujícímu.

 

Práva a povinnosti kupujícího:

 1. Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.
 2. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu, včetně případné dopravy.
 3. Kupující má právo stornovat odeslanou objednávku nebo vrátit zboží do 14dnů od doručení.
 4. Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, učiní-li tak písemnou formou.

 

Ochrana osobních údajů:

 1. Jak prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího je popsáno v sekci Informace o zpracování osobních údajů. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné.

 

HEUREKA - ověřeno zákazníky:

 1. Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat

 

MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÉHO SPORU

Máte právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu, viz. Česká obchodní inspekce, www.coi.cz.

Přihlásit
PřihlásitRegistrace