Pro vyhledávání je nutné zadat minimálně 3 znaky

Zákaznická podpora
+420 465 620 973, prodej@celar.cz
Po-Pá 7:30 - 17:00, So 8:00 - 11:00 hod.

Nákupní košík je prázdný

Informace o zpracování osobních údajů

Základní ustanovení


Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 20016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) je CELAR CZ s.r.o. IČ 212 85 489 se sídlem Družstevní 146, 561 51 Letohrad (dále jen: „správce“)
Kontaktní údaje správce jsou:
adresa: Družstevní 146, 564 51 Letohrad
email: celar@celar.cz
telefon: 603 207 341
V tomto dokumentu naleznete informace o tom, jaké osobní údaje zpracováváme, z jakého právního důvodu a k jakému konkrétnímu účelu tyto údaje zpracováváme, související práva subjektů údajů, a komu mohou být údaje o našich zákaznících předávány.
Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

1. Z jakého právního důvodu, za jakým konkrétním účelem a v jakém rozsahu osobní údaje zpracováváme

1.1. Osobní údaje získané a zpracovávané za účelem vyřízení Vaší objednávky a výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a námi jako správcem

K výše uvedenému účelu jsou nezbytným požadavkem  pro uzavření a plnění smlouvy ( například:  vystavení faktury a dodání zboží ) osobní údaje v rozsahu : jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa.  Tyto osobní udaje ukládáme  podobu nutnou pro splnění zákonné povinnosti - 15 let.


1.2.  Osobní údaje zpracovávané za účelem vedení účetnictví

Jste-li našim zákazníkem, zpracováváme vaše osobní (fakturační ) údaje z důvodu zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů. Tyto osobní údaje ukládáme podobu nutnou pro splnění zákonné povinnosti.
 

1.3. Osobní údaje zpracovávané za účelem registrace na náš e-shop

V případě registrace na e-shopu jsou zpracovávány osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo.  Tyto osobní údaje zpracováváme na základě oprávněného zájmu. Předpokládáme, že pokud se u nás registrujete, projevili jste tím zájem o naše služby a produkty.


1.4.  Osobní údaje zpracovávané za účelem odpovědi na dotaz a vypracování cenové nabídky

K výše uvedenému účelu zpracováváme údaje na základě vašeho souhlasu, a to v rozsahu: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa. Tyto údaje uchováváme po dobu 3 let.  


1.5.  Měření návštěvnosti webu , zvýšení  bezpečnosti a přizpůsobení obsahu webu a přímého marketingu

Za účelem měření návštěvnosti webu, jeho optimalizace a přizpůsobení obsahu cílené reklamy zpracováváme informace, jako jsou atributy vašeho softwaru a hardwaru, zdroj vaší návštěvy, IP adresa atd. Zmíněné údaje zpracováváme na základě oprávněného zájmu, případně vašeho souhlasu.


Používáme cookies?

Ano. Naše cookies zlepšují přístup na naše stránky a identifikují opakované návštěvy. Navíc, naše cookies zvyšují uživatelský zážitek pomocí sledování a cílení na zájmy uživatele. Použití cookie však není v žádném případě spojeno s žádnými osobními identifikačními údaji na našich stránkách.
Uživatelé mají možnost odmítnout, aby "cookies" nebo podobné nástroje byly ukládány do jejich koncových zařízení, např. tím, že spustí ve svém prohlížeči funkcionalitu anonymního prohlížení.

Seznam používaných cookie

cc_cookieNezbytnéwww.celar.cz6 měsícůHTTP Cookie
celarBasketNezbytnéwww.celar.cz1 měsícHTTP Cookie
PHPSESSIDNezbytnéwww.celar.czSessionHTTP Cookie
popupReklama_10Nezbytnéwww.celar.cz1 měsícHTTP Cookie
popupReklama_11Nezbytnéwww.celar.cz1 měsícHTTP Cookie
popupReklama_12Nezbytnéwww.celar.cz1 měsícHTTP Cookie
popupReklama_14Nezbytnéwww.celar.cz1 měsícHTTP Cookie
popupReklama_15Nezbytnéwww.celar.cz1 měsícHTTP Cookie
popupReklama_16Nezbytnéwww.celar.cz1 měsícHTTP Cookie
popupReklama_17Nezbytnéwww.celar.cz1 měsícHTTP Cookie
popupReklama_18Nezbytnéwww.celar.cz1 měsícHTTP Cookie
popupReklama_19Nezbytnéwww.celar.cz1 měsícHTTP Cookie
popupReklama_8Nezbytnéwww.celar.cz1 měsícHTTP Cookie
popupReklama_9Nezbytnéwww.celar.cz1 měsícHTTP Cookie
refererMODELNezbytnéwww.celar.cz10 hodinHTTP Cookie
_gaStatistickéGoogle2 rokyHTTP Cookie
_ga_74KZG8NZNTStatistickéGoogle2 rokyHTTP Cookie
_gac_UA-37576328-1StatistickéGoogle90 dníHTTP Cookie
_gat_UA-37576328-1StatistickéGoogle1 denHTTP Cookie
_gidStatistickéGoogle1 denHTTP Cookie
_fbcMarketingovéfacebook.com4 měsíceHTTP Cookie
_fbpMarketingovéfacebook.com1 denHTTP Cookie
_gcl_auMarketingovéGoogle4 měsíceHTTP Cookie
_gcl_awMarketingovéGoogle4 měsíceHTTP Cookie
_gcl_gsMarketingovéGoogle4 měsíceHTTP Cookie
sidMarketingovéseznam.cz2 rokyLocal Storage
SL_G_WPT_TOOstatníGoogle2 rokyHTTP Cookie
SL_GWPT_Show_Hide_tmpOstatníGoogle2 rokyHTTP Cookie
SL_wptGlobTipTmpOstatníGoogle2 rokyHTTP Cookie
sznaiidOstatní

 

2. Jakým způsobem zajišťujeme bezpečnost osobních údajů?


Naším cílem je zabezpečit údaje, které zpracováváme, a to v maximální možné míře. Využíváme proto moderních technologií a organizačních opatření, abychom data ochránili před zneužitím, poškozením, nebo zničením. Mezi taková opatření patří například šifrovaná komunikace prostřednictvím https protokolu.

3. Kdo zpracovává vaše osobní údaje a komu je poskytujeme

a.) Příjemci osobních údajů jsou osoby:

 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy (PPL s.r.o, Česká pošta, s.p.)
 • zajišťující služby provozování e-shopu (Netaction s.r.o.) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
 • zajišťující marketingové služby.

b.) Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

4. Vaše práva


Za podmínek stanovených v GDPR máte:

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
 • Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.


5. Závěrečná ustanovení

 • Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 • S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 • Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a o změně bude informovat prostřednictvím úvodní stránky eshopu.


Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.4.2024.

Přihlásit
PřihlásitRegistrace